Nhận ngay hoàn trả tiền thua cược Slots hàng tuần/ hàng ngày tại w88

Đây là khuyến mãi hoàn Trả Hàng Ngày Cho Thành Viên Vip Vàng, Thành Viên Vip Kim Cương Và Thành Viên Vip Bạch Kim, Hoàn Trả Hàng Tuần Cho Các Thành Viên Khác tại nhà cái w88. Và là khuyến mãi đang được rất nhiều người chơi tham gia. Hãy nhanh tay tham gia vào khuyến mãi này nhé.

Thể lệ của chương trình khuyến mãi tại w88

1. Bắt đầu từ 00:00:00 (GMT+8) ngày 22/05/2019 đến 23:59:59(GMT+8) ngày 28/05/2019.

2. Áp dụng cho các Thành Viên đăng ký với tiền tệ USD, IDR, RMB, VND, THB, MYR ,KRW.

3. Người chơi phải đặt cược vào bất cứ trò chơi Slots và với tổng tiền thua cược là 6,000 VND hay cao hơn để có cơ hội nhận ngay hoàn trả tiến thua cược Slots lên đến số tiền 2,560 VND.

Cách tham gia khuyến mãi tại nhà cái w88

1. Yêu cầu Tiền Hoàn Trả Thua Cược Hàng Ngày hay Hàng Tuần cho sản phẩm Slots. Hàng Ngày: Chỉ áp dụng cho thành viên VIP Vàng, VIP Bạch Kim và VIP Kim Cương – Hàng Tuần: áp dụng cho các thành viên còn lại.

Bấm vào mục “Thông tin cá nhận -> chọn Hoàn Trả/ Hoàn Tiền Thua Cược-> bấm vào “HOÀN TRẢ TIỀN THUA CƯỢC SLOTS”) sau khi đăng nhập.

2. Khi Thành Viên yêu cần hoàn trả tiền thua cược Slots hàng ngày / hàng tuần?

Hoàn trả tiền thua cược cho Thành Viên VIP Vàng/ Thành Viên VIP Kim Cương/ Thành Viên VIP Bạch Kim: Thành Viên yêu cầu hoàn trả tiền thua cược Slots ngày 28/12 sau 02:00am (GMT+8) ngày 29/12.

Có thể yêu cầu nhận hoàn trả tiền thua cược Slots vào bất cứ ngày nào. Chỉ duy nhất một (01) lần trong tuần. Hoàn trả sẽ được dựa trên số tiền thua cược vào một (01) ngày trước đó. Ví dụ: Muốn nhận hoàn tiền thua cược Slots của ngày 28/12, thì cần phải yêu cầu hoàn trả thua cược Slots sau 02:00 am(GMT+8)vào ngày 29/12.

Điều kiện và điều khoản khi tham gia khuyến mãi tại w88

1. Chỉ cần tiến hành đặt cược vào bất cứ trò chơi Slots và với tổng tiền thua cược là 6,000VND hoặc cao hơn để có cơ hội nhận ngay hoàn trả tiến thua cược Slots lên đến số tiền 2,560 VND tại w88.

2. Hoàn trả thua cược dựa trên tổng số tiền thua cược của 6 câu lạc bộ Slots: Club Palazzo, Club Bravado, Club Apollo, Club Massimo, Club Divino và Club Gallardo. Theo 2 cấp độ như sau:

Tiên Tệ Cấp độ 1 Cấp độ 2
Tiền thua cược Hoàn trả Tiền thua cược Hoàn trả
VND 6,000 240 90,000 2,560

Ví dụ :

  • Thành Viên có tổng số tiền thua cược trong slots là 10,000 VND
  • Để nhận tiền hoàn trả thua cược Slot là 240 VND >> Cấp độ 1
  • Số tiền hoàn trả cần cược lại trong 6 slots trên trước khi rút tiền là : 240 VND x 12 = 2,880 VND

3. Hoàn trả tiền thua cược sẽ được tính trên các câu lạc bộ Slots như sau: Club Bravado/ Club Palazzo/Club Divino/Club Apollo/ Club Gallardo và Club Massimo. Các trò chơi RNG, trò chơi trực tuyến/Casino trực tuyến sẽ không được tính trong khuyến mãi w88.

4. Danh sách trò chơi không thuộc Club Bravado.

5. Hoàn trả tiền thua cược Slots hàng ngày & hàng tuần chỉ hợp lệ khi Thành Viên yêu cầu hoàn tiền thua cược của một (01) ngày trước đó. Ví dụ: Thành Viên có đủ điều kiện yêu cầu hoàn tiền thua cược Slots của ngày 28/12 sau lúc 02:00 am(GMT+8) vào ngày 29/12. Thì sẽ không được yêu cầu nhận thêm hoàn tiền thua cược Slots của ngày hôm trước.

6. Khuyến mãi này có thề kết hợp với khuyến mãi hoàn trả.

7. Tiền hoàn trả thua cược cần phải trải qua 12 vòng trước khi rút tiền (sản phẩm yêu cầu: 6 slots trên)

8. Nhà cái W88 có quyền dừng khuyến mãi vào bất kỳ thời gian nào.

9. Các quy định chung về khuyến mãi W88 được áp dụng cho các thành viên của nhà cái.

link đăng ký w88